Tjänster

Tjänster

I köpcentret kan också förmedlas tjänster. Kriterierna för att sälja en tjänst i köpcentret är att:

  • tjänsten är väl definierad
  • tjänsten har ett fast enhetspris